Felhasználási feltételek

Hatálybalépés napja: 2023.01.01

Üdvözöljük a Modern Web Solutions (ügynökség) oldalán, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője Yahia Anane, regisztrációs szám: 55360775, SZÉKHELY: VAMHAZ KRT 4 FSZT 6, 1053, BUDAPEST, ADÓKÓD: 56688050-1- 41. Ezek a feltételek szabályozzák az Ügynökség webhelyének és az Ügynökség által nyújtott bármely szolgáltatásnak a használatát. Weboldalunk és szolgáltatásaink elérésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Feltételek betartását. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, kérjük, tartózkodjon weboldalunk vagy szolgáltatásaink használatától.

Definíciók

1.1 A „Webhely” az Ügynökség tulajdonában lévő és általa üzemeltetett online platformra vonatkozik, amely a modernwebsolutions.eu címen érhető el.

1.2 A „Szolgáltatások” az Ügynökség által nyújtott weboldal tervezési és fejlesztési szolgáltatásokra utalnak.

1.3 Az „Ügyfél” minden olyan magánszemélyre vagy jogi személyre vonatkozik, aki az Ügynökség szolgáltatásait veszi igénybe webhely-tervezés és -fejlesztés terén.

  1. Szolgáltatások köre

2.1 Az Ügynökség weboldal tervezési és fejlesztési szolgáltatásokat kínál Ügyfeleinek, a két fél által aláírt projektmegállapodásban vagy javaslatban foglaltak szerint.

2.2 Az Ügynökség ésszerű erőfeszítéseket tesz a projektek határidőinek betartása és a minőségi munka elvégzése érdekében, az iparági szabványok és a legjobb gyakorlatok betartása mellett.

2.3 Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat alvállalkozásba kötni, vagy külső vállalkozók bevonására, amennyiben a projekt befejezéséhez szükséges.

  1. Ügyfél kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vállalja, hogy az Ügynökség rendelkezésére bocsátja a weboldal tervezési és fejlesztési folyamatához szükséges összes anyagot, tartalmat és információt a megállapodás szerinti időkereten belül.

3.2 Az Ügyfél felelős azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom ne sértse a harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogot vagy a szellemi tulajdont.

3.3 Az Ügyfél köteles haladéktalanul áttekinteni és visszajelzést adni a projekt során az Ügynökség által bemutatott tervkoncepciókról, tervezetekről és teljesítésekről. Ha nem ad visszajelzést ésszerű időn belül, az a projekt késedelmét vagy további díjakat vonhat maga után.

  1. Fizetési feltételek

4.1 Az Ügynökség szolgáltatásait a projektmegállapodásban vagy javaslatban meghatározott árakon nyújtják. A fizetési feltételeket és ütemezéseket a projektmegállapodás tartalmazza.

4.2 Az Ügyfél vállalja, hogy a meghatározott fizetési ütemezésen belül nyújtott szolgáltatásokért az Ügynökségnek kifizeti a megállapodás szerinti díjakat. Az időben történő fizetés elmulasztása a projekt késését vagy a szolgáltatások felfüggesztését eredményezheti.

4.3 A kifizetés a projektmegállapodásban meghatározott pénznemben történik, kivéve,ha mindkét fél eltérően nem állapodik meg írásban.

4.4 Az Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő által igényelt, az eredeti projektszerződés hatályán kívül eső további szolgáltatások esetében a projekt díjait és fizetési feltételeit módosítsa.

  1. Szellemi tulajdonjogok

5.1 Az Ügynökség tudomásul veszi, hogy az Ügyfél által a weboldal tervezése és fejlesztése céljából biztosított tartalom, védjegyek vagy szerzői jogvédelem alatt álló anyagok az Ügyfél tulajdonát képezik.

5.2 A projekt befejezésekor és teljes kifizetésekor az Ügynökség az Ügyfélre ruházza a weboldal tervezésével kapcsolatos minden jogot és tulajdonjogot, kizárva az engedélyalapján használt harmadik felek eszközeit vagy szoftvereit.

  1. Titoktartás

6.1 Az Ügynökség vállalja, hogy az Ügyfél által megadott információt bizalmasan kezeli, és ezeket az információkat kizárólag a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása céljából használja fel. Ez a kötelezettség a projekt befejezése után is fennáll.

  1. Korlátolt felelősség

7.1 Az Ügynökség nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy különleges kárért, amely a webhely vagy a szolgáltatások használatából ered, vagy azzal összefüggésben, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, adatvesztésért vagy az üzlet megszakításáért.

7.2 Az Ügynökség felelőssége nem haladhatja meg a Megrendelő által az adott projektre kifizetett teljes összeget.

Irányadó jog és joghatóság
8.1 A jelen Feltételekre Magyarország törvényei vonatkoznak, és azok értelmezésére vonatkoznak.

8.2 A jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

9.1 Az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás azonnal hatályba lép az Ügynökség honlapján való közzétételt követően. Az Ügyfél felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja a jelen Feltételeket bármilyen frissítés vagy változás tekintetében.

9.2 Az Ügyfél a jelen Feltételek módosítása után továbbra is eléri vagy használja az Ügynökség webhelyét vagy szolgáltatásait, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a felülvizsgált Feltételeket.

  1. Elválaszthatóság

10.1 Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben végrehajthatók.

  1. Teljes megállapodás

11.1 Jelen Feltételek alkotják az Ügynökség és az Ügyfél közötti teljes megállapodást a weboldal használatával és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, és felülírnak minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást vagy megállapodást.

11.2 A jelen Feltételek bármely rendelkezéséről való lemondás nem tekinthető az adott vagy bármely más rendelkezésről való további vagy folyamatos lemondásnak.

A Modern Web Solutions webhely használatával vagy szolgáltatásaink igénybevételével Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta ezeket a feltételeket. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a +36702236161 telefonszámon.